När motivationen tar slut

En temporär humörsvacka

Att tappa motivationen, orken och lusten för att motionera och sköta sin löpträning är helt normalt så det är ingen fara på taket. Man ledsnar ibland helt enkelt. Men för att inte förlora sin kondition kan det vara en ide att hitta ett alternativ till löpningen för att hålla sig i form. Gör något kul, dansa, rid eller testa spinning. Faran med att inte underhålla sin kondition är att det då kan bli en nedåtgående spiral. Man får energi av att röra på sig så sjunker motivationen till en så låg nivå att man inte ens vill promenera då kan man behöva ta sig i kragen och uppbringa självdisciplin. Misstänker man att det handlar om något värre än en temporär humörsvacka kan det vara bra med en hälsoundersökning.

En temporär humörsvacka

När motivationen sjunker är det bra att sköta om sig ordentligt. Det är till exempel viktigt att äta bra och näringsrikt. Missköter man sitt näringsintag påverkar det måendet ytterligare. Det kan också vara en idé att titta på hur sömnen fungerar. Störd nattsömn kan bero på en dålig madrass och en investering i en kvalitetsmadrass som en tempur madrass kan återställa sömnen. En god nattsömn gör att man mår bättre och det kan innebära att man återfår orken för sin träning. Kropp och psyke går hand i hand. Det är känt sen länge och man talar om psykosomatiska samband. Något annat som kan påverka måendet är höst- och vårdepressioner. Den typen av temporära humörsvackor har en tendens att öka ju äldre man blir. Har man anlag för den här typen av depressioner är det desto viktigare att äta bra och att sköta sin träning. Mår kroppen bra så hänger psyket med. Konditionsträning och motion motverkar den här typen av små-deppar. Lätta depressioner kan drabba den bäste av olika anledningar. Det är inga allvarliga tillstånd. Vid svåra depressioner bör man däremot söka hjälp.

Vanlig trötthet

Helt vanlig trötthet

Det är mycket vanligt att tappa motivationen så det finns ingen anledning till oro. Det är viktigt att lyssna på kroppen. Man kan behöva sova mer under perioder och det är ingenting konstigt med det. Man talar om mikrosömn. Blir du trött under dagen så lägg dig och sov en liten stund. På varmare breddgrader är det helt naturligt att sova en stund mitt på dagen. PÅ senare tid har forskningen visat att man ökar prestationsförmågan avsevärt genom att ta några korta tupplurar under dagen. Det finns som sagt ingen anledning till oro för att man drabbas av lite vanlig trötthet. Det blir dessutom allt vanligare ju äldre man blir. Att man skulle sluta som en latmask på sofflocket för att man slumrar till nån timme mitt på dagen är ingen risk. Man kommer istället att prestera bättre under sin vakna och aktiva tid. Undersök vilka som kan vara de bakomliggande orsakerna till din sjunkande motivation och sätt sedan in de åtgärder du behöver för att komma i form igen. God sömn, bra mat, promenader och mikropauser kan räcka för att återfå orken.