Olika sorters löpstilar

 


Som innan nämnt har löparna Olika sorters löpstilar. Dessa finns i många olika varianter och är beroende på många olika faktorer. En löpstil är helt enkelt löparens sätt och stil att utöva löpningen.

Det finns en del olika parametrar som definierar en löpstil, en del av dessa är:

  • Hälisättning: Här ser man till hur det främre benet med hälen först landar i marken och sedan “rullarMale athlete hurdling on sports race” med hela foten tills steget är helt fullgjort. Det kan man säga är den allra vanligaste formen av löpstil samtidigt som det också är den enklaste. Detta är någonting naturligt och kommer automatiskt för människan. Eftersom hälen bromsar in själva rörelsen med varje steg kan man säga att hälisättningen i grund och botten är rörelsehämmade. Därför är den maximala hastigheten ganska så låg om man väljer denna löpstil. Den kan därmed vara mer lämpad för exempelvis motionslöpning.
  • Tåisättning: Om man använder sig av denna löpstilen är det trampdynan vid ens tår eller själva tårna som vidrör marken först och sedan resten av foten därefter. Under denna löpstil är det ens vadmuskulatur som får arbeta väldigt mycket under stegen. Denna löpstil påverkar hur lång steglängden blir och som resultat av att träna upp detta bra kan man få en ökad löphastighet.
  • Frifallslöpning: Detta är en sorts löpstil som inte är så ovanlig ochTwo Hands Passing Relay Baton Race som endast kan utföras om den görs tillsammans med tåisättning. Det är helt enkelt en vidareutvecklingen av tåisättningen och det är framåtlutningen av ens kropp som utgör steget. Löparen måste upprätthålla sin balans medan gravitationen kommer att skapa själva rörelsen framåt.
  • Galopp: Detta är en löpstil som mest används för skojs skull och inte i tävlingssammanhang. Det är helt enkelt en imitation av hästens galopp och innebär att man har en ojämn stegisättning som innebär att avståndet skall vara varannan långt och varannan kort.
  • Steglängd: Det är en parameter som är väldigt avgörande för hur snabb löphastighet man kommer ha. Om det är så att man håller på med kortdistanslöpning eller löpning som skall vara i hög hastighet behöver man ha ett längre löpsteg. Ett kortare löpsteg är bra när man sysslar med långdistanslöpning eller någon löpning som kräver en lägre hastighet.